SAAVUTETTAVAT PDF:t

Teemme palveluna PDF-tiedostoista saavutettavia.

Taustaa:
Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaalisetpalvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita.

 PDF on verkossa laajasti käytetty ja yleisesti tiedostomuoto.

Pdf-tiedoista on luonnollisesti mahdollista tehdä saavutettavia eli sellaisia, joiden sisältöön pääsee käsiksi  avustavilla  teknologioilla.


OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ / PYYDÄ TARJOUS

Saavutettavassa pdf-dokumentissa ovat mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Se on koodattu pdf eli rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, taulukot ym.) on merkattu tunnisteilla.
  • Dokumentissa on kirjanmerkit.
  • Sisällön lukujärjestys on määritelty.
  • Merkitsevillä kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä.
  • Dokumentin pääkieli on määritetty.
  • Dokumentin ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
  • Dokumentissa on käytetty helposti luettavaa fonttia esim. Arial, Verdana tai Trebuchet, ja pistekooksi vähintään 11 pt.
  • Tekstin ja taustan välillä on riittävä värikontrasti.

PDF-dokumentti on mahdollisesti tuotettu esim. Word-dokumentista. Jos Word-dokumentti on tehty saavutettavasti, on siitä helpompi
luoda saavutettava PDF-dokumentti.

PDF-dokumentin saavutettavuuden tarkistaminen

PDF-tiedoston saavutettavuus voidaan tarkista esim. Acrobat Pro DC:n avulla ja tai verkossa toimivalla englanninkielisellä työkalulla PAVE: PDF Accessibility Validation Engine https://pave-pdf.org/index.html?lang=en

Teemme palveluna saavutettavia PDF-tiedostoja.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ / PYYDÄ TARJOUS

 

 

Language